โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

คิงส์ด้อมทัวร์

เส้นทาง : พิษณุโลก-เนินมะปราง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง  
3 พิษณุโลก จุดจอดหนองอาหาร 0 ชั่วโมง  
4 พิษณุโลก จุดจอดซำเตย 0 ชั่วโมง  
5 พิษณุโลก จุดจอดดินทอง 0 ชั่วโมง  
6 พิษณุโลก จุดจอดกกไม้แดง 0 ชั่วโมง  
7 พิษณุโลก จุดจอด ก.ม 10 0 ชั่วโมง  
8 พิษณุโลก จุดจอดปางถ่าน 0 ชั่วโมง  
9 พิษณุโลก จุดจอดทุ่งน้อย 0 ชั่วโมง  
10 พิษณุโลก จุดจอดหนองตะแบก 0 ชั่วโมง  
11 พิษณุโลก จุดจอดหนองเตาอิฐ 0 ชั่วโมง  
12 พิษณุโลก จุดจอดหญ้าซ่าน 0 ชั่วโมง  
13 พิษณุโลก จุดจอดป่าคาย 0 ชั่วโมง  
14 พิษณุโลก จุดจอดท่าหมื่นราม 0 ชั่วโมง  
15 พิษณุโลก จุดจอดเนินมะเกลือ 0 ชั่วโมง  
16 พิษณุโลก จุดจอดเนินสะอาด 0 ชั่วโมง  
17 พิษณุโลก จุดจอดน้ำปาด 0 ชั่วโมง  
18 พิษณุโลก จุดจอดบ้านโคกน้ำปาด 0 ชั่วโมง  
19 พิษณุโลก จุดจอดปลวกง่าม 0 ชั่วโมง  
20 พิษณุโลก จุดจอดซำรัง 0 ชั่วโมง  
21 พิษณุโลก จุดจอดแยก ชมพู 0 ชั่วโมง  
22 พิษณุโลก จุดจอดหนองหญ้าปล้อง 0 ชั่วโมง  
23 พิษณุโลก จุดจอดหนองอีป้อง 0 ชั่วโมง  
24 พิษณุโลก จุดจอดบ้านใหม่ทองประเสริฐ 0 ชั่วโมง  
25 พิจิตร เนินทอง 0 ชั่วโมง  
26 พิจิตร เนินมะปราง 0 ชั่วโมง