โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

คิงส์ด้อมทัวร์

เส้นทาง : พิษณุโลก-เขาทราย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง  
3 พิษณุโลก จุดจอดหนองอาหาร 0 ชั่วโมง  
4 พิษณุโลก จุดจอดซำเตย 0 ชั่วโมง  
5 พิษณุโลก จุดจอดดินทอง 0 ชั่วโมง  
6 พิษณุโลก จุดจอดกกไม้แดง 0 ชั่วโมง  
7 พิษณุโลก จุดจอด ก.ม 10 0 ชั่วโมง  
8 พิษณุโลก จุดจอดสะเดา 0 ชั่วโมง  
9 พิษณุโลก จุดจอดแม่ระกา 0 ชั่วโมง  
10 พิษณุโลก จุดจอดหนองพระ 0 ชั่วโมง  
11 พิษณุโลก จุดจอดเจริญผล 0 ชั่วโมง  
12 พิษณุโลก จุดจอดหนองบัว 0 ชั่วโมง  
13 พิษณุโลก จุดจอดวัดตายม 0 ชั่วโมง  
14 พิษณุโลก จุดจอดโคกสนั่น 0 ชั่วโมง  
15 พิษณุโลก วัดใหม่ไพรมณี 0 ชั่วโมง  
16 พิษณุโลก จุดจอดดงหมี 0 ชั่วโมง  
17 พิษณุโลก หนองกด 0 ชั่วโมง  
18 พิษณุโลก ท่าพิกุล 0 ชั่วโมง  
19 พิจิตร จุดจอดสากเหล็ก 0 ชั่วโมง  
20 พิจิตร จุดจอดถ้ำคะนอง 0 ชั่วโมง  
21 พิจิตร จุดจอดห้วยตัดไม้ 0 ชั่วโมง  
22 พิจิตร จุดจอดหนองปลาไหล 0 ชั่วโมง  
23 พิจิตร จุดจอดวังทรายพูน 0 ชั่วโมง  
24 พิจิตร จุดจอดหนองพระ 0 ชั่วโมง  
25 พิจิตร จุดจอดบ่อแต้ 0 ชั่วโมง  
26 พิจิตร จุดจอดยางสามต้น 0 ชั่วโมง  
27 พิจิตร จุดจอดหัวดง 0 ชั่วโมง  
28 พิจิตร จุดจอดหนองลากฆ้อน 0 ชั่วโมง  
29 พิจิตร จุดจอดไดน้ำขุ่น 0 ชั่วโมง  
30 พิจิตร เขาตะพานนาก 0 ชั่วโมง  
31 พิจิตร จุดจอดหนองขนาก 0 ชั่วโมง  
32 พิจิตร จุดจอดนิคม 0 ชั่วโมง  
33 พิจิตร จุดจอดจิตเสือเต้น 0 ชั่วโมง  
34 พิจิตร จุดจอดวังแดง 0 ชั่วโมง  
35 พิจิตร จุดจอดวังหินเพลิง 0 ชั่วโมง  
36 พิจิตร จุดจอดเขาทราย 0 ชั่วโมง