โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

คิงส์ด้อมทัวร์

เส้นทาง : ชาติตระการ-นครไทย-พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก จุดจอดชาติตระการ
2 พิษณุโลก จุดจอกท่าสะแก 0 ชั่วโมง  
3 พิษณุโลก จุดจอดบ้านขอนสองสลึง 0 ชั่วโมง  
4 พิษณุโลก จุดจอดหนองน้ำปอ 0 ชั่วโมง  
5 พิษณุโลก จุดจอดบ้านโคก 0 ชั่วโมง  
6 พิษณุโลก จุดจอดน้ำคลาด 0 ชั่วโมง  
7 พิษณุโลก จุดจอดห้วยทราย 0 ชั่วโมง  
8 พิษณุโลก จุดจอดน้ำลัด 0 ชั่วโมง  
9 พิษณุโลก จุดจอดบ้านพร้าว 0 ชั่วโมง  
10 พิษณุโลก จุดจอดป่าซ่าน 0 ชั่วโมง  
11 พิษณุโลก จุดจอดหนองน้ำสร้าง 0 ชั่วโมง  
12 พิษณุโลก จุดจอดนครไทย 0 ชั่วโมง  
13 พิษณุโลก จุดจอดหนองกระท้าว 0 ชั่วโมง  
14 พิษณุโลก จุดจอดนาจาน 0 ชั่วโมง  
15 พิษณุโลก จุดจอดไร่วังเงิน 0 ชั่วโมง  
16 พิษณุโลก จุดจอดแก่งหว้า 0 ชั่วโมง  
17 พิษณุโลก จุดจอดห้วยแก้ว 0 ชั่วโมง  
18 พิษณุโลก จุดจอดซำรู้ 0 ชั่วโมง  
19 พิษณุโลก จุดจอดประดู่สิน 0 ชั่วโมง  
20 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 0 ชั่วโมง  
21 พิษณุโลก จุดจอดโปร่งปะ 0 ชั่วโมง  
22 พิษณุโลก จุดจอดปอย 0 ชั่วโมง  
23 พิษณุโลก จุดจอดปากยาง 0 ชั่วโมง  
24 พิษณุโลก จุดจอดทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง  
25 พิษณุโลก จุดจอดแก่งจูงนาง 0 ชั่วโมง  
26 พิษณุโลก จุดจอดแก่งซอง 0 ชั่วโมง  
27 พิษณุโลก จุดจอดค่ายสฤษดิ์ 0 ชั่วโมง  
28 พิษณุโลก จุดจอดวังนกแอ่น 0 ชั่วโมง  
29 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง  
30 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่2 จ.พิษณุโลก 0 ชั่วโมง  
31 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 0 ชั่วโมง