โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

คิงส์ด้อมทัวร์

เส้นทาง : พิษณุโลก-นครไทย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่2 จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง  
3 พิษณุโลก จุดจอดน้ำด้วน 0 ชั่วโมง  
4 พิษณุโลก จุดจอดไชยนาม 0 ชั่วโมง  
5 พิษณุโลก จุดจอดวังนกแอ่น 0 ชั่วโมง  
6 พิษณุโลก จุดจอดค่ายสฤษดิ์ 0 ชั่วโมง  
7 พิษณุโลก จุดจอดแก่งจูงนาง 0 ชั่วโมง  
8 พิษณุโลก จุดจอดแก่งซอง 0 ชั่วโมง  
9 พิษณุโลก จุดจอดทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง  
10 พิษณุโลก จุดจอดปากยาง 0 ชั่วโมง  
11 พิษณุโลก จุดจอดปอย 0 ชั่วโมง  
12 พิษณุโลก จุดจอดโปร่งปะ 0 ชั่วโมง  
13 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 0 ชั่วโมง  
14 พิษณุโลก จุดจอดประดู่สิน 0 ชั่วโมง  
15 พิษณุโลก จุดจอดซำรู้ 0 ชั่วโมง  
16 พิษณุโลก จุดจอดห้วยแก้ว 0 ชั่วโมง  
17 พิษณุโลก จุดจอดแก่งหว้า 0 ชั่วโมง  
18 พิษณุโลก จุดจอดไร่วังเงิน 0 ชั่วโมง  
19 พิษณุโลก จุดจอดนาจาน 0 ชั่วโมง  
20 พิษณุโลก จุดจอดหนองกระท้าว 0 ชั่วโมง  
21 พิษณุโลก จุดจอดนครไทย 0 ชั่วโมง