โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

คิงส์ด้อมทัวร์

เส้นทาง : พิษณุโลก-เพชรบูรณ์

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง  
3 พิษณุโลก จุดจอดน้ำด้วน 0 ชั่วโมง  
4 พิษณุโลก จุดจอดไชยนาม 0 ชั่วโมง  
5 พิษณุโลก จุดจอดวังนกแอ่น 0 ชั่วโมง  
6 พิษณุโลก จุดจอดค่ายสฤษดิ์ 0 ชั่วโมง  
7 พิษณุโลก จุดจอดแก่งจูงนาง 0 ชั่วโมง  
8 พิษณุโลก จุดจอดแก่งซอง 0 ชั่วโมง  
9 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง  
10 พิษณุโลก จุดจอดปากยาง 0 ชั่วโมง  
11 พิษณุโลก จุดจอดปอย 0 ชั่วโมง  
12 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 0 ชั่วโมง  
13 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กใหญ่ 0 ชั่วโมง  
14 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 0 ชั่วโมง  
15 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 0 ชั่วโมง  
16 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก(เข้าตัวเมือง) 0 ชั่วโมง  
17 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 0 ชั่วโมง  
18 เพชรบูรณ์ จุดจอดบุ่งน้ำเต้า 0 ชั่วโมง  
19 เพชรบูรณ์ จุดจอดนางั่ว 0 ชั่วโมง  
20 เพชรบูรณ์ ท่าพล 0 ชั่วโมง  
21 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์ 3 ชั่วโมง