โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

คิงส์ด้อมทัวร์

เส้นทาง : พิษณุโลก-หล่มสัก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง  
3 พิษณุโลก จุดจอดน้ำด้วน 0 ชั่วโมง  
4 พิษณุโลก จุดจอดไชยนาม 0 ชั่วโมง  
5 พิษณุโลก จุดจอดวังนกแอ่น 0 ชั่วโมง  
6 พิษณุโลก จุดจอดค่ายสฤษดิ์ 0 ชั่วโมง  
7 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง  
8 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 0 ชั่วโมง  
9 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 0 ชั่วโมง  
10 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 0 ชั่วโมง  
11 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 0 ชั่วโมง