โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

คิงส์ด้อมทัวร์

เส้นทาง : หล่มสัก-พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก(เข้าตัวเมือง)
2 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 0 ชั่วโมง  
3 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 0 ชั่วโมง  
4 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 0 ชั่วโมง  
5 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 0 ชั่วโมง  
6 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง  
7 พิษณุโลก จุดจอดค่ายสฤษดิ์ 0 ชั่วโมง  
8 พิษณุโลก จุดจอดวังนกแอ่น 0 ชั่วโมง  
9 พิษณุโลก จุดจอดไชยนาม 0 ชั่วโมง  
10 พิษณุโลก จุดจอดน้ำด้วน 0 ชั่วโมง  
11 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง  
12 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 0 ชั่วโมง