โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ)

เส้นทาง : หมอชิต-อ่าวลึก-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ชุมพร จุดจอดแยกปฐมพร 0 ชั่วโมง  
3 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง  
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ไชยา 0 ชั่วโมง  
5 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดนาสาร 0 ชั่วโมง  
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.บ้านส้อง 0 ชั่วโมง  
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.พระแสง 0 ชั่วโมง  
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดควนสว่าง 0 ชั่วโมง  
9 สุราษฎร์ธานี จุดจอดบางสวรรค์ 0 ชั่วโมง  
10 กระบี่ จุดจอด อ.ปลายพระยา 0 ชั่วโมง  
11 กระบี่ จุดจอด อ.อ่าวลึก 0 ชั่วโมง  
12 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 0 ชั่วโมง