โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ลิกไนท์ทัวร์(ภาคเหนือ)

เส้นทาง : หมอชิต-ทุ่งใหญ่-ลำทับ-คลองท่อม-กระบี่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 0 ชั่วโมง  
3 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง  
4 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 0 ชั่วโมง  
5 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.ทุ่งใหญ่ 0 ชั่วโมง  
6 กระบี่ จุดจอด อ.ลำทับ 0 ชั่วโมง  
7 กระบี่ พรุดินนา 0 ชั่วโมง  
8 กระบี่ จุดจอด อ.คลองท่อม 0 ชั่วโมง  
9 กระบี่ จุดจอด อ.เหนือคลอง 0 ชั่วโมง  
10 กระบี่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กระบี่ 0 ชั่วโมง