โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

อ.ศึกษาทัวร์

เส้นทาง : เชียงใหม่-อุดรธานี-หนองคาย

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 เชียงใหม่ คาวบอยแม่โจ้ 0 ชั่วโมง  
3 เชียงใหม่ BIS 0 ชั่วโมง  
4 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  20 นาที
5 ลำพูน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน 0 ชั่วโมง  30 นาที
6 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 4 ชั่วโมง  
8 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง  
9 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 5 ชั่วโมง  30 นาที
10 เลย จุดจอด อ.ด่านซ้าย 6 ชั่วโมง  30 นาที
11 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 8 ชั่วโมง  30 นาที
12 เลย วังสะพุง 8 ชั่วโมง  50 นาที
13 เลย จุดจอดเอราวัณ 9 ชั่วโมง  10 นาที
14 หนองบัวลำภู จุดจอดนาวัง 9 ชั่วโมง  30 นาที
15 หนองบัวลำภู จุดจอดกกค้อ 9 ชั่วโมง  50 นาที
16 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 10 ชั่วโมง  10 นาที
17 อุดรธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี แห่งที่ 2 10 ชั่วโมง  30 นาที
18 หนองคาย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย 11 ชั่วโมง  30 นาที