โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : หล่มสัก - ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
2 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 เพชรบูรณ์ ท่าพล 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 เพชรบูรณ์ ท่าเพชรบูรณ์ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์ 1 ชั่วโมง  
6 เพชรบูรณ์ ท่าวังชมพู 1 ชั่วโมง  20 นาที
7 เพชรบูรณ์ ท่านาเฉลียง 1 ชั่วโมง  35 นาที
8 เพชรบูรณ์ ท่าหนองไผ่ 1 ชั่วโมง  45 นาที
9 เพชรบูรณ์ ท่าสมอทอด 2 ชั่วโมง  
10 เพชรบูรณ์ ท่าวิเชียรบุรี 2 ชั่วโมง  10 นาที
11 เพชรบูรณ์ ท่าพุเตย 2 ชั่วโมง  20 นาที
12 เพชรบูรณ์ ท่าบ้านกลาง 2 ชั่วโมง  35 นาที
13 ลพบุรี ท่าลำนารายณ์ 2 ชั่วโมง  50 นาที
14 ลพบุรี ท่าม่วงค่อม 4 ชั่วโมง  
15 ลพบุรี ท่าซอย 12 4 ชั่วโมง  15 นาที
16 สระบุรี ท่าสระบุรี 5 ชั่วโมง  15 นาที
17 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 7 ชั่วโมง  
18 ชลบุรี ท่าชลบุรี 7 ชั่วโมง  15 นาที
19 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 8 ชั่วโมง  30 นาที
20 ชลบุรี ท่าพัทยา 8 ชั่วโมง  45 นาที
21 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 9 ชั่วโมง  10 นาที
22 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 9 ชั่วโมง  25 นาที
23 ระยอง ท่ามาบตาพุด 9 ชั่วโมง  40 นาที
24 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 9 ชั่วโมง  50 นาที
25 ระยอง ท่าระยอง 10 ชั่วโมง