โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : ราชบุรี-แม่สอด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ราชบุรี ราชบุรี
2 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 0 ชั่วโมง  50 นาที
3 สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 สิงห์บุรี สิงห์บุรี 3 ชั่วโมง  30 นาที
5 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 4 ชั่วโมง  30 นาที
6 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 5 ชั่วโมง  
7 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 6 ชั่วโมง  
8 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 6 ชั่วโมง  30 นาที
9 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 7 ชั่วโมง  
10 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 7 ชั่วโมง  30 นาที
11 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 11 ชั่วโมง