โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : ระยอง - หล่มสัก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง ท่าระยอง
2 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 ชลบุรี ท่าสัตหีบ 0 ชั่วโมง  40 นาที
6 ชลบุรี ท่าพัทยา 1 ชั่วโมง  45 นาที
7 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 2 ชั่วโมง  5 นาที
8 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 3 ชั่วโมง  
9 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง  10 นาที
10 สระบุรี ท่าสระบุรี 5 ชั่วโมง  20 นาที
11 ลพบุรี ท่าลำนารายณ์ 6 ชั่วโมง  30 นาที
12 เพชรบูรณ์ ท่าบ้านกลาง 6 ชั่วโมง  40 นาที
13 เพชรบูรณ์ ท่าพุเตย 6 ชั่วโมง  50 นาที
14 เพชรบูรณ์ ท่าวิเชียรบุรี 7 ชั่วโมง  
15 เพชรบูรณ์ ท่าสมอทอด 7 ชั่วโมง  10 นาที
16 เพชรบูรณ์ ท่าหนองไผ่ 7 ชั่วโมง  20 นาที
17 เพชรบูรณ์ ท่านาเฉลียง 7 ชั่วโมง  40 นาที
18 เพชรบูรณ์ ท่าวังชมพู 8 ชั่วโมง  
19 เพชรบูรณ์ ท่าเพชรบูรณ์ 8 ชั่วโมง  10 นาที
20 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์ 8 ชั่วโมง  20 นาที
21 เพชรบูรณ์ ท่าพล 8 ชั่วโมง  40 นาที
22 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 9 ชั่วโมง  30 นาที