โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : หล่มสัก - พัทยา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
2 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 เพชรบูรณ์ ท่าพล 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 เพชรบูรณ์ ท่าเพชรบูรณ์ 0 ชั่วโมง  50 นาที
5 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์ 0 ชั่วโมง  55 นาที
6 เพชรบูรณ์ ท่าวังชมพู 1 ชั่วโมง  20 นาที
7 เพชรบูรณ์ ท่านาเฉลียง 1 ชั่วโมง  35 นาที
8 เพชรบูรณ์ ท่าหนองไผ่ 1 ชั่วโมง  45 นาที
9 เพชรบูรณ์ ท่าสมอทอด 2 ชั่วโมง  10 นาที
10 เพชรบูรณ์ ท่าวิเชียรบุรี 2 ชั่วโมง  20 นาที
11 เพชรบูรณ์ ท่าพุเตย 2 ชั่วโมง  30 นาที
12 เพชรบูรณ์ ท่าบ้านกลาง 2 ชั่วโมง  35 นาที
13 ลพบุรี ท่าลำนารายณ์ 2 ชั่วโมง  50 นาที
14 ลพบุรี ท่าม่วงค่อม 4 ชั่วโมง  
15 ลพบุรี ท่าซอย 12 4 ชั่วโมง  15 นาที
16 สระบุรี ท่าสระบุรี 5 ชั่วโมง  15 นาที
17 ชลบุรี ท่าชลบุรี 8 ชั่วโมง  15 นาที
18 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 8 ชั่วโมง  45 นาที
19 ชลบุรี ท่าพัทยา 9 ชั่วโมง