โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : พัทยา - หล่มสัก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ชลบุรี ท่าพัทยา
2 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 1 ชั่วโมง  
4 ชลบุรี ท่าชลบุรี 1 ชั่วโมง  15 นาที
5 สระบุรี ท่าสระบุรี 4 ชั่วโมง  25 นาที
6 ลพบุรี ท่าลำนารายณ์ 5 ชั่วโมง  20 นาที
7 เพชรบูรณ์ ท่าบ้านกลาง 6 ชั่วโมง  5 นาที
8 เพชรบูรณ์ ท่าพุเตย 6 ชั่วโมง  15 นาที
9 เพชรบูรณ์ ท่าวิเชียรบุรี 6 ชั่วโมง  25 นาที
10 เพชรบูรณ์ ท่าสมอทอด 6 ชั่วโมง  40 นาที
11 เพชรบูรณ์ ท่าหนองไผ่ 7 ชั่วโมง  
12 เพชรบูรณ์ ท่านาเฉลียง 7 ชั่วโมง  15 นาที
13 เพชรบูรณ์ ท่าวังชมพู 7 ชั่วโมง  35 นาที
14 เพชรบูรณ์ ท่าเพชรบูรณ์ 7 ชั่วโมง  50 นาที
15 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์ 8 ชั่วโมง  
16 เพชรบูรณ์ ท่าพล 8 ชั่วโมง  25 นาที
17 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 8 ชั่วโมง  45 นาที