โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : แม่สอด - ตราด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง  
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 1 ชั่วโมง  45 นาที
4 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 2 ชั่วโมง  10 นาที
5 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 2 ชั่วโมง  55 นาที
6 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 4 ชั่วโมง  
8 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 5 ชั่วโมง  
9 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 10 ชั่วโมง  15 นาที
10 ชลบุรี ท่าพัทยา 10 ชั่วโมง  30 นาที
11 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 11 ชั่วโมง  
12 ระยอง ท่ามาบตาพุด 11 ชั่วโมง  15 นาที
13 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 11 ชั่วโมง  25 นาที
14 ระยอง ท่าระยอง 11 ชั่วโมง  35 นาที
15 ระยอง ท่า อ.แกลง 12 ชั่วโมง  10 นาที
16 จันทบุรี จุดจอด อ.นายายอาม 12 ชั่วโมง  20 นาที
17 จันทบุรี จุดจอด ต.หนองคล้า 12 ชั่วโมง  40 นาที
18 จันทบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.จันทบุรี 13 ชั่วโมง  
19 จันทบุรี จุดจอด อ.ขลุง 13 ชั่วโมง  30 นาที
20 ตราด จุดจอด ต.แสนตุ้ง 14 ชั่วโมง  
21 ตราด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตราด 14 ชั่วโมง  30 นาที