โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : แม่สอด - มุกดาหาร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง  
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 1 ชั่วโมง  55 นาที
4 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 2 ชั่วโมง  40 นาที
5 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 3 ชั่วโมง  10 นาที
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 4 ชั่วโมง  10 นาที
7 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 5 ชั่วโมง  10 นาที
8 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 6 ชั่วโมง  15 นาที
9 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 6 ชั่วโมง  30 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 8 ชั่วโมง  40 นาที
11 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 9 ชั่วโมง  55 นาที
12 มหาสารคาม จุดจอด อ.เชียงยืน 10 ชั่วโมง  40 นาที
13 กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ 11 ชั่วโมง  25 นาที
14 กาฬสินธุ์ จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ 11 ชั่วโมง  55 นาที
15 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.ห้วยผึ้ง 12 ชั่วโมง  10 นาที
16 กาฬสินธุ์ จุดจอดสี่แยกศาลเจ้าพ่อปู่ 12 ชั่วโมง  40 นาที
17 มุกดาหาร จุดจอด อ.หนองสูง 13 ชั่วโมง  10 นาที
18 มุกดาหาร จุดจอด อ.คำชะอี 13 ชั่วโมง  25 นาที
19 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 13 ชั่วโมง  55 นาที