โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : มุกดาหาร - พิษณุโลก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร
2 มุกดาหาร จุดจอด อ.คำชะอี 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 มุกดาหาร จุดจอด อ.หนองสูง 0 ชั่วโมง  50 นาที
4 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.กุฉินารายณ์ 1 ชั่วโมง  20 นาที
5 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.ห้วยผึ้ง 1 ชั่วโมง  35 นาที
6 กาฬสินธุ์ จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ 1 ชั่วโมง  50 นาที
7 กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ 2 ชั่วโมง  35 นาที
8 มหาสารคาม จุดจอด อ.เชียงยืน 3 ชั่วโมง  20 นาที
9 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 3 ชั่วโมง  45 นาที
10 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 5 ชั่วโมง  
11 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 6 ชั่วโมง  45 นาที
12 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 7 ชั่วโมง  
13 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 8 ชั่วโมง  45 นาที
14 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 9 ชั่วโมง  45 นาที