โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : พิษณุโลก - มุกดาหาร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง  45 นาที
4 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 2 ชั่วโมง  15 นาที
5 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 2 ชั่วโมง  30 นาที
6 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 4 ชั่วโมง  15 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 6 ชั่วโมง  
8 มหาสารคาม จุดจอด อ.เชียงยืน 6 ชั่วโมง  25 นาที
9 กาฬสินธุ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาฬสินธุ์ 7 ชั่วโมง  
10 กาฬสินธุ์ จุดจอดติดป้อมตำรวจ สี่แยกไฟแดง อ.สมเด็จ 7 ชั่วโมง  30 นาที
11 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.ห้วยผึ้ง 8 ชั่วโมง  15 นาที
12 กาฬสินธุ์ จุดจอด อ.กุฉินารายณ์ 8 ชั่วโมง  30 นาที
13 มุกดาหาร จุดจอด อ.หนองสูง 9 ชั่วโมง  
14 มุกดาหาร จุดจอด อ.คำชะอี 9 ชั่วโมง  15 นาที
15 มุกดาหาร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร 9 ชั่วโมง  30 นาที