โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : เชียงใหม่ - อุบลราชธานี(ด่วน)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  45 นาที
5 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 5 ชั่วโมง  
6 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 6 ชั่วโมง  40 นาที
7 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 9 ชั่วโมง  45 นาที
8 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 11 ชั่วโมง  
9 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 11 ชั่วโมง  25 นาที
10 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 12 ชั่วโมง  20 นาที
11 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 14 ชั่วโมง