โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : หล่มสัก - เชียงใหม่ (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
2 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 2 ชั่วโมง  
3 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 4 ชั่วโมง  15 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 5 ชั่วโมง  
5 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 6 ชั่วโมง  15 นาที
6 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 7 ชั่วโมง  30 นาที
7 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 8 ชั่วโมง