โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : ร้อยเอ็ด - เชียงใหม่ (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด
2 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 0 ชั่วโมง  45 นาที
3 มหาสารคาม จุดจอด อ.โกสุมพิสัย 1 ชั่วโมง  20 นาที
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 2 ชั่วโมง  5 นาที
5 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 3 ชั่วโมง  10 นาที
6 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 5 ชั่วโมง  25 นาที
7 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 5 ชั่วโมง  40 นาที
8 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 7 ชั่วโมง  45 นาที
9 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 9 ชั่วโมง  30 นาที
10 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 10 ชั่วโมง  40 นาที
11 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 12 ชั่วโมง  
12 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 13 ชั่วโมง  
13 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 13 ชั่วโมง  30 นาที