โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : หล่มสัก - แม่สอด (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก
2 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 0 ชั่วโมง  15 นาที
3 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 2 ชั่วโมง  15 นาที
4 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 4 ชั่วโมง  15 นาที
5 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 4 ชั่วโมง  45 นาที
6 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 5 ชั่วโมง  30 นาที
7 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 7 ชั่วโมง  5 นาที