โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : เชียงใหม่ - นครพนม (ด่วน)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 2 ชั่วโมง  50 นาที
5 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 5 ชั่วโมง  45 นาที
6 เลย ท่าด่านซ้าย 6 ชั่วโมง  15 นาที
7 เลย ท่าภูเรือ 6 ชั่วโมง  45 นาที
8 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 7 ชั่วโมง  45 นาที
9 เลย วังสะพุง 8 ชั่วโมง  5 นาที
10 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 8 ชั่วโมง  45 นาที
11 หนองบัวลำภู สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู 9 ชั่วโมง  
12 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 10 ชั่วโมง  
13 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 11 ชั่วโมง  
14 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 11 ชั่วโมง  35 นาที
15 สกลนคร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร 12 ชั่วโมง  10 นาที
16 สกลนคร จุดจอดท่าแร่ 12 ชั่วโมง  55 นาที
17 สกลนคร จุดจอดกุสุมาลย์ 13 ชั่วโมง  10 นาที
18 นครพนม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม 13 ชั่วโมง  40 นาที