โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : แม่สอด - ตลาดโรงเกลือ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง  
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 1 ชั่วโมง  45 นาที
4 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 2 ชั่วโมง  10 นาที
5 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 2 ชั่วโมง  45 นาที
6 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 3 ชั่วโมง  15 นาที
7 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 3 ชั่วโมง  30 นาที
8 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 4 ชั่วโมง  30 นาที
9 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 6 ชั่วโมง  50 นาที
10 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 7 ชั่วโมง  
11 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 7 ชั่วโมง  20 นาที
12 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 8 ชั่วโมง  20 นาที
13 ปราจีนบุรี คลองรั้ง 9 ชั่วโมง  
14 ปราจีนบุรี แยกกบินทร์บุรี 9 ชั่วโมง  15 นาที
15 สระแก้ว สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว 9 ชั่วโมง  40 นาที
16 สระแก้ว จุดจอด อ.วัฒนานคร 10 ชั่วโมง  
17 สระแก้ว สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ 10 ชั่วโมง  45 นาที
18 สระแก้ว จุดจอดตลาดโรงเกลือ 11 ชั่วโมง