โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : ตลาดโรงเกลือ-แม่สอด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สระแก้ว ตลาดอินโดจีน
2 สระแก้ว จุดจอดตลาดโรงเกลือ 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 สระแก้ว สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.อรัญประเทศ 0 ชั่วโมง  15 นาที
4 สระแก้ว จุดจอด อ.วัฒนานคร 0 ชั่วโมง  35 นาที
5 สระแก้ว สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว 1 ชั่วโมง  5 นาที
6 ปราจีนบุรี แยกกบินทร์บุรี 1 ชั่วโมง  30 นาที
7 ปราจีนบุรี คลองรั้ง 1 ชั่วโมง  50 นาที
8 ฉะเชิงเทรา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ฉะเชิงเทรา 3 ชั่วโมง  
9 กรุงเทพมหานคร ปั๊ม ปตท รามอินทรา (กม 3) 4 ชั่วโมง  10 นาที
10 ปทุมธานี จุดจอดรังสิต 4 ชั่วโมง  45 นาที
11 ปทุมธานี จุดจอดนวนคร 5 ชั่วโมง  
12 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 7 ชั่วโมง  30 นาที
13 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 8 ชั่วโมง  
14 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 8 ชั่วโมง  15 นาที
15 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 9 ชั่วโมง  
16 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 9 ชั่วโมง  30 นาที
17 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 10 ชั่วโมง  
18 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 12 ชั่วโมง