โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : บึงกาฬ - เชียงใหม่

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 บึงกาฬ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ
2 บึงกาฬ จุดจอด อ.ศรีวิไล 0 ชั่วโมง  20 นาที
3 บึงกาฬ จุดจอด อ.พรเจริญ 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 สกลนคร จุดจอดคำตากล้า 1 ชั่วโมง  
5 สกลนคร จุดจอด อ.วานรนิวาส 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 สกลนคร จุดจอด อ.พังโคน 2 ชั่วโมง  
7 สกลนคร จุดจอด อ.สว่างแดนดิน 2 ชั่วโมง  35 นาที
8 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 3 ชั่วโมง  45 นาที
9 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 4 ชั่วโมง  45 นาที
10 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 5 ชั่วโมง  
11 เลย วังสะพุง 6 ชั่วโมง  
12 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 6 ชั่วโมง  30 นาที
13 เลย ท่าภูเรือ 7 ชั่วโมง  30 นาที
14 เลย ท่าด่านซ้าย 8 ชั่วโมง  
15 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 8 ชั่วโมง  25 นาที
16 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 10 ชั่วโมง  30 นาที
17 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 11 ชั่วโมง  45 นาที
18 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 12 ชั่วโมง  35 นาที
19 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 14 ชั่วโมง  
20 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 15 ชั่วโมง  
21 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 15 ชั่วโมง  25 นาที