โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : แม่สอด - สวนผึ้ง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด
2 ตาก ท่ารถเพชรทัวร์ แม่สอด 0 ชั่วโมง  
3 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 2 ชั่วโมง  
4 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 2 ชั่วโมง  30 นาที
5 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 3 ชั่วโมง  
6 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 3 ชั่วโมง  30 นาที
7 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 4 ชั่วโมง  
8 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 5 ชั่วโมง  
9 สิงห์บุรี สิงห์บุรี 6 ชั่วโมง  35 นาที
10 สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย 9 ชั่วโมง  
11 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 9 ชั่วโมง  30 นาที
12 ราชบุรี สวนผึ้ง 11 ชั่วโมง  30 นาที