โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : สวนผึ้ง - แม่สอด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ราชบุรี สวนผึ้ง
2 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 1 ชั่วโมง  45 นาที
3 สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย 2 ชั่วโมง  45 นาที
4 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 6 ชั่วโมง  45 นาที
5 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 7 ชั่วโมง  15 นาที
6 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 8 ชั่วโมง  15 นาที
7 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 8 ชั่วโมง  45 นาที
8 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 9 ชั่วโมง  15 นาที
9 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 9 ชั่วโมง  45 นาที
10 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 12 ชั่วโมง