โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : อุดรธานี-เชียงใหม่(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี
2 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 1 ชั่วโมง  
3 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 1 ชั่วโมง  45 นาที
4 เลย วังสะพุง 2 ชั่วโมง  15 นาที
5 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 2 ชั่วโมง  45 นาที
6 เลย ท่าภูเรือ 3 ชั่วโมง  45 นาที
7 เลย ท่าด่านซ้าย 4 ชั่วโมง  15 นาที
8 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 4 ชั่วโมง  40 นาที
9 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 6 ชั่วโมง  45 นาที
10 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 8 ชั่วโมง  
11 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 8 ชั่วโมง  50 นาที
12 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 10 ชั่วโมง  15 นาที
13 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 11 ชั่วโมง  15 นาที
14 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 11 ชั่วโมง  45 นาที