โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : ขอนแก่น - อุบลราชธานี (พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น
2 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม 1 ชั่วโมง  
3 ร้อยเอ็ด สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด 1 ชั่วโมง  40 นาที
4 ยโสธร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร 2 ชั่วโมง  45 นาที
5 อุบลราชธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี 4 ชั่วโมง  15 นาที