โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : ระยอง - หล่มสัก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ระยอง ท่าระยอง
2 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 0 ชั่วโมง  10 นาที
3 ระยอง ท่ามาบตาพุด 0 ชั่วโมง  20 นาที
4 ระยอง จุดจอด อ.บ้านฉาง 0 ชั่วโมง  30 นาที
5 ชลบุรี ท่าพัทยา 2 ชั่วโมง  
6 ชลบุรี ท่าแหลมฉบัง 2 ชั่วโมง  15 นาที
7 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 3 ชั่วโมง  10 นาที
8 ชลบุรี ท่าชลบุรี 3 ชั่วโมง  20 นาที
9 สระบุรี ท่าสระบุรี 6 ชั่วโมง  
10 ลพบุรี ท่าลำนารายณ์ 7 ชั่วโมง  40 นาที
11 เพชรบูรณ์ ท่าบ้านกลาง 7 ชั่วโมง  50 นาที
12 เพชรบูรณ์ ท่าพุเตย 8 ชั่วโมง  
13 เพชรบูรณ์ ท่าวิเชียรบุรี 8 ชั่วโมง  10 นาที
14 เพชรบูรณ์ ท่าสมอทอด 8 ชั่วโมง  20 นาที
15 เพชรบูรณ์ ท่าหนองไผ่ 8 ชั่วโมง  30 นาที
16 เพชรบูรณ์ ท่านาเฉลียง 8 ชั่วโมง  40 นาที
17 เพชรบูรณ์ ท่าวังชมพู 8 ชั่วโมง  50 นาที
18 เพชรบูรณ์ ท่าเพชรบูรณ์ 9 ชั่วโมง  10 นาที
19 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เพชรบูรณ์ 9 ชั่วโมง  20 นาที
20 เพชรบูรณ์ ท่าพล 9 ชั่วโมง  35 นาที
21 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 10 ชั่วโมง  15 นาที