โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : เชียงใหม่ - อุดรธานี(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน จุดจอดดอยติ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 1 ชั่วโมง  
5 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 1 ชั่วโมง  
6 พิษณุโลก สถานีขนส่งใหม่ พิษณุโลก 0 ชั่วโมง  
7 พิษณุโลก จุดจอด อ.นครไทย 0 ชั่วโมง  
8 เลย ท่าด่านซ้าย 0 ชั่วโมง  
9 เลย ท่าภูเรือ 0 ชั่วโมง  
10 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 0 ชั่วโมง  
11 เลย วังสะพุง 0 ชั่วโมง  
12 หนองบัวลำภู จุดจอดนากลาง 0 ชั่วโมง  
13 หนองบัวลำภู จุดจอดหนองบัวลำภู 0 ชั่วโมง  
14 อุดรธานี จุดจอดเซ็นทรัลอุดรธานี 10 ชั่วโมง