โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : มหาสารคาม-เชียงใหม่(พิเศษ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 มหาสารคาม สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม
2 มหาสารคาม จุดจอด อ.โกสุมพิสัย 0 ชั่วโมง  25 นาที
3 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 1 ชั่วโมง  35 นาที
4 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 3 ชั่วโมง  10 นาที
5 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 5 ชั่วโมง  
6 เพชรบูรณ์ ท่ารถเพชรทัวร์ หล่มสัก 5 ชั่วโมง  25 นาที
7 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 7 ชั่วโมง  
8 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 7 ชั่วโมง  30 นาที
9 แพร่ จุดจอด อ.เด่นชัย 8 ชั่วโมง  10 นาที
10 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 9 ชั่วโมง  45 นาที
11 ลำพูน จุดจอดแยกดอยติ 10 ชั่วโมง  15 นาที
12 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต) 10 ชั่วโมง  30 นาที