โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เพชรประเสริฐ

เส้นทาง : มหาชัย - แม่สอด

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย
2 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 4 ชั่วโมง  
3 กำแพงเพชร จุดจอด ต.สลกบาตร 4 ชั่วโมง  30 นาที
4 กำแพงเพชร จุดจอด อ.คลองขลุง 5 ชั่วโมง  30 นาที
5 กำแพงเพชร สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กำแพงเพชร 6 ชั่วโมง  
6 ตาก จุดจอด อ.วังเจ้า 6 ชั่วโมง  30 นาที
7 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 7 ชั่วโมง  
8 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ .แม่สอด 9 ชั่วโมง