โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ภูเก็ตท่องเที่ยว

เส้นทาง : ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
2 ภูเก็ต จุดจอดเทพกระษัตรี 0 ชั่วโมง  
3 ภูเก็ต จุดจอดสะปำ 0 ชั่วโมง  
4 ภูเก็ต จุดจอดท่าเรือ 0 ชั่วโมง  
5 ภูเก็ต จุดจอด อ.ถลาง 0 ชั่วโมง  
6 ภูเก็ต จุดจอดบ้านพอน 0 ชั่วโมง  
7 ภูเก็ต ป้อมตำรวจเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง  
8 ภูเก็ต จุดจำหน่ายตั๋วปากทางสนามบิน (เก่า) 0 ชั่วโมง  
9 ภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย 0 ชั่วโมง  
10 พังงา บขส. โคกกลอย 0 ชั่วโมง  
11 พังงา จุดจอด อ.ท้ายเหมือง 0 ชั่วโมง  
12 พังงา จุดจอด ต.ทุ่งมะพร้าว 0 ชั่วโมง  
13 พังงา จุดจอดบ้านทับละมุ 0 ชั่วโมง  
14 พังงา จุดจอดมินิมาร์ทนางทอง 0 ชั่วโมง  
15 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า 0 ชั่วโมง  
16 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี 0 ชั่วโมง  
17 พังงา จุดจอดแยก ต.กะไหล 0 ชั่วโมง  
18 พังงา จุดจอด ต.กระโสม 0 ชั่วโมง  
19 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พังงา 0 ชั่วโมง  
20 พังงา จุดจอด อ.ทับปุด 0 ชั่วโมง  
21 พังงา จุดจอดร้านอาหารลูกหมี 0 ชั่วโมง  
22 พังงา จุดจอดแยกเขาต่อ 0 ชั่วโมง  
23 สุราษฎร์ธานี จุดจอด กิ่ง อ.บ้านตาขุน 0 ชั่วโมง  
24 ชุมพร ร้านอาหารคุณสาหร่าย 0 ชั่วโมง  
25 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 0 ชั่วโมง  
26 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดกุยบุรี 0 ชั่วโมง  
27 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
28 ประจวบคีรีขันธ์ ค่ายธนรัตน์ 0 ชั่วโมง  
29 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดชะอำ 0 ชั่วโมง  
30 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.หัวหิน 0 ชั่วโมง  
31 เพชรบุรี จุดจอดบิ๊กซีเพชรบุรี 0 ชั่วโมง  
32 เพชรบุรี จุดจอดรพ.เพชรรัตน์ 0 ชั่วโมง  
33 สมุทรสงคราม จุดจอดแยกแม่กลอง 0 ชั่วโมง  
34 สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย 0 ชั่วโมง  
35 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง  
36 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 0 ชั่วโมง