โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ภูเก็ตท่องเที่ยว

เส้นทาง : ภูเก็ต - กรุงเทพฯ (สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต
2 ภูเก็ต จุดขายตั๋วถนนเทพ 0 ชั่วโมง  
3 ภูเก็ต จุดจอดสะปำ 0 ชั่วโมง  
4 ภูเก็ต จุดจอดท่าเรือ 0 ชั่วโมง  
5 ภูเก็ต จุดจอด อ.ถลาง 0 ชั่วโมง  
6 ภูเก็ต ป้อมตำรวจเมืองใหม่ 0 ชั่วโมง  
7 ภูเก็ต จุดจำหน่ายตั๋วปากทางสนามบิน (เก่า) 0 ชั่วโมง  
8 ภูเก็ต ด่านตรวจท่าฉัตรไชย 0 ชั่วโมง  
9 พังงา โตโยต้าโคกกลอย 0 ชั่วโมง  
10 พังงา จุดจอด อ.ท้ายเหมือง 0 ชั่วโมง  
11 พังงา จุดจอด ต.ทุ่งมะพร้าว 0 ชั่วโมง  
12 พังงา จุดจอดบ้านทับละมุ 0 ชั่วโมง  
13 พังงา จุดจอดมินิมาร์ทนางทอง 0 ชั่วโมง  
14 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า 0 ชั่วโมง  
15 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี 0 ชั่วโมง  
16 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง  
17 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 0 ชั่วโมง