โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ภูเก็ตท่องเที่ยว

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสาคร จุดจอดมหาชัย 0 ชั่วโมง  
3 เพชรบุรี จุดจอดด่านบางเค็ม 0 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.หัวหิน 0 ชั่วโมง  
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดธนาคารกรุงศรีหัวหิน 0 ชั่วโมง  
6 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดทางหลวงประจวบ 0 ชั่วโมง  
7 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
8 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง  
9 ระนอง จุดจอด กิ่ง อ.สุขสำราญ 0 ชั่วโมง  
10 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.คุระบุรี 0 ชั่วโมง  
11 พังงา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตะกั่วป่า 0 ชั่วโมง  
12 พังงา จุดจอดบ้านบางม่วง 0 ชั่วโมง  
13 พังงา จุดจอดบ้านน้ำเค็ม 0 ชั่วโมง  
14 พังงา จุดจอดบ้านบางสัก 0 ชั่วโมง  
15 พังงา จุดจอดบ้านบางเนียง ต.คึกคัก 0 ชั่วโมง  
16 พังงา จุดจอดมินิมาร์ทนางทอง 0 ชั่วโมง  
17 พังงา จุดจอด ต.เขาหลัก 0 ชั่วโมง  
18 พังงา จุดจอด ต.ลำแก่น 0 ชั่วโมง  
19 พังงา จุดจอดบ้านทับละมุ 0 ชั่วโมง  
20 พังงา จุดจอด ต.ทุ่งมะพร้าว 0 ชั่วโมง  
21 พังงา จุดจอด อ.ท้ายเหมือง 0 ชั่วโมง  
22 ภูเก็ต สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต 0 ชั่วโมง