โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ภูกระดึงทัวร์

เส้นทาง : เชียงคาน-เลย-กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เลย เชียงคาน
2 เลย จุดจอดบ้านธาตุ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 เลย จุดจอดนาด้วง 0 ชั่วโมง  
4 เลย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย 1 ชั่วโมง  10 นาที
5 เลย วังสะพุง 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 เลย จุดจอดโคกขมิ้น 0 ชั่วโมง  
7 เลย จุดจอดตาดข่า 2 ชั่วโมง  
8 เลย จุดจอดห้วยส้ม 0 ชั่วโมง  
9 เลย จุดจอดหนองหิน 1 ชั่วโมง  50 นาที
10 เลย จุดจอดห้วยไผ่ 0 ชั่วโมง  
11 เลย จุดจอดภูกระดึง 2 ชั่วโมง  40 นาที
12 เลย จุดจอดผานกเค้า 2 ชั่วโมง  40 นาที
13 ขอนแก่น จุดจอดนาหนองทุ่ม 0 ชั่วโมง  
14 ขอนแก่น จุดจอดหนองเขียด 0 ชั่วโมง  
15 ขอนแก่น จุดจอดบ้านหัน 0 ชั่วโมง  
16 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 3 ชั่วโมง  
17 ชัยภูมิ จุดจอดบ้านหนองสองห้อง 0 ชั่วโมง  
18 ชัยภูมิ จุดจอดภูเขียว 3 ชั่วโมง  30 นาที
19 ชัยภูมิ จุดจอดหนองคัน 0 ชั่วโมง  
20 ชัยภูมิ จุดจอดแก้งคร้อ 4 ชั่วโมง  
21 ชัยภูมิ จุดจอดช่องสามหมอ 0 ชั่วโมง  
22 ชัยภูมิ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ 0 ชั่วโมง  
23 นครราชสีมา ปากช่อง 0 ชั่วโมง  
24 สระบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี 0 ชั่วโมง  
25 อยุธยา ท่าวังน้อย 0 ชั่วโมง  
26 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 9 ชั่วโมง