โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ภูหลวงทัวร์

เส้นทาง : เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)
2 ลำพูน สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำพูน 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 ลำพูน จุดจอดดอยติ 0 ชั่วโมง  40 นาที
4 ลำปาง จุดจอด อ.ห้างฉัตร 1 ชั่วโมง  
5 ลำปาง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ลำปาง 1 ชั่วโมง  45 นาที
6 ลำปาง จุดจอดเกาะคา 1 ชั่วโมง  40 นาที
7 ลำปาง จุดจอด อ.สบปราบ 1 ชั่วโมง  50 นาที
8 ลำปาง จุดจอด อ.เถิน 3 ชั่วโมง  
9 ลำปาง จุดจอดแม่วะ 0 ชั่วโมง  
10 ลำปาง จุดจอด อ.แม่พริก 3 ชั่วโมง  
11 ลำปาง จุดจอด แม่เชียงราย 3 ชั่วโมง  20 นาที
12 ตาก จุดจอด นาตาโพ 3 ชั่วโมง  30 นาที
13 ตาก ทางแยกเข้าเขื่อนภูมิพล 3 ชั่วโมง  40 นาที
14 ตาก บ้านตาก 3 ชั่วโมง  50 นาที
15 ตาก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตาก 4 ชั่วโมง  
16 ตาก จุดจอดวังประจบ 0 ชั่วโมง  
17 ตาก จุดจอด สะพานสอง 4 ชั่วโมง  10 นาที
18 ตาก จุดจอดคลองเจริญ 4 ชั่วโมง  20 นาที
19 สุโขทัย จุดจอด ต.ลานหอย 4 ชั่วโมง  30 นาที
20 สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย(บ้านเมืองเก่า) 0 ชั่วโมง  
21 สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุโขทัย 5 ชั่วโมง  
22 สุโขทัย จุดจอด อ.กงไกรลาศ 0 ชั่วโมง  
23 สุโขทัย จุดจอดบ้านใหม่สุขเกษม 0 ชั่วโมง  
24 สุโขทัย จุดจอดบ้านสวน 0 ชั่วโมง  
25 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง  
26 พิษณุโลก สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 6 ชั่วโมง  20 นาที
27 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 6 ชั่วโมง  
28 พิษณุโลก จุดจอดค่ายสฤษดิ์ 0 ชั่วโมง  
29 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 6 ชั่วโมง  20 นาที
30 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 6 ชั่วโมง  30 นาที
31 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 7 ชั่วโมง  
32 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.เขาค้อ 0 ชั่วโมง  
33 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 7 ชั่วโมง  30 นาที
34 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 9 ชั่วโมง  
35 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.น้ำหนาว 7 ชั่วโมง  40 นาที
36 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 7 ชั่วโมง  50 นาที
37 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 8 ชั่วโมง  
38 ขอนแก่น จุดจอดบ้านหัน 0 ชั่วโมง  
39 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 11 ชั่วโมง  
40 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโคกสูง 0 ชั่วโมง  
41 ขอนแก่น จุดจอดตลาดหนองแก 0 ชั่วโมง  
42 ขอนแก่น จุดจอดบ้าน48-50-52 0 ชั่วโมง  
43 ขอนแก่น แยก อ.ภูเวียง 0 ชั่วโมง  
44 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 0 ชั่วโมง  
45 ขอนแก่น จุดจอดดอนโมง 0 ชั่วโมง  
46 ขอนแก่น จุดจอด อ.บ้านฝาง 0 ชั่วโมง  
47 ขอนแก่น จุดจอด ต.บ้านทุ่ม 0 ชั่วโมง  
48 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 12 ชั่วโมง