โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ปิยะชัยพัฒนา

เส้นทาง : แม่สาย-เชียงราย-หาดใหญ่-ด่านนอก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย
2 เชียงราย จุดจอด อ.แม่จัน 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย 1 ชั่วโมง  45 นาที
4 พะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา 3 ชั่วโมง  15 นาที
5 ลำปาง จุดจอด อ.งาว 4 ชั่วโมง  20 นาที
6 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 5 ชั่วโมง  30 นาที
7 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 7 ชั่วโมง  30 นาที
8 อุตรดิตถ์ จุดจอด อ.เด่นชัย 7 ชั่วโมง  30 นาที
9 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 8 ชั่วโมง  30 นาที
10 พิจิตร สถานีขนส่งผู้โดยสารวชิรบารมี 9 ชั่วโมง  30 นาที
11 นครสวรรค์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครสวรรค์ 11 ชั่วโมง  
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 15 ชั่วโมง  
13 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 21 ชั่วโมง  
14 ชุมพร จุดจอด บ้านเขาปีบ 0 ชั่วโมง  
15 สุราษฎร์ธานี จุดจอดหน้าสนามบินสุราษฏร์ 0 ชั่วโมง  
16 สุราษฎร์ธานี สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด 20 ชั่วโมง  5 นาที
17 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดเกษตร 20 ชั่วโมง  10 นาที
18 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 22 ชั่วโมง  
19 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 23 ชั่วโมง  
20 นครศรีธรรมราช จุดจอดไม้เสียบ 23 ชั่วโมง  10 นาที
21 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 26 ชั่วโมง  15 นาที
22 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 26 ชั่วโมง  
23 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 26 ชั่วโมง  10 นาที
24 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 26 ชั่วโมง  30 นาที
25 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 27 ชั่วโมง  30 นาที
26 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 27 ชั่วโมง  50 นาที
27 สงขลา จุดจอด อ.ด่านนอก 27 ชั่วโมง  59 นาที