โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - สุไหงโกลก(สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสงคราม จุดจอด สมุทรสงคราม 1 ชั่วโมง  30 นาที
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  
5 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง  
6 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 12 ชั่วโมง  
7 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 13 ชั่วโมง  
8 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 13 ชั่วโมง  
9 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 14 ชั่วโมง  
10 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ 15 ชั่วโมง  
11 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี 16 ชั่วโมง  
12 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี 16 ชั่วโมง  
13 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส 18 ชั่วโมง  
14 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ 18 ชั่วโมง  
15 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก 19 ชั่วโมง