โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - เบตง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสงคราม จุดจอด สมุทรสงคราม 1 ชั่วโมง  30 นาที
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 4 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 4 ชั่วโมง  
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 4 ชั่วโมง  
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 10 ชั่วโมง  
7 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 12 ชั่วโมง  
8 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 0 ชั่วโมง  
9 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 14 ชั่วโมง  
10 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.จะนะ 15 ชั่วโมง  30 นาที
11 ปัตตานี ค่ายอิงคยุทธ 0 ชั่วโมง  
12 ยะลา จุดจอดดอนยาง 0 ชั่วโมง  
13 ยะลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา 17 ชั่วโมง  
14 ยะลา จุดจอด อ.กงปีนัง 0 ชั่วโมง  
15 ยะลา จุดจอด อ.บันนังสตา 17 ชั่วโมง  
16 ยะลา จุดจอด อ.ธารโต 18 ชั่วโมง  
17 ยะลา คอกช้าง 0 ชั่วโมง  
18 ยะลา จุดจอด อ.เบตง 19 ชั่วโมง