โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

เส้นทาง : นครราชสีมา - ด่านนอก

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครราชสีมา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา
2 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 6 ชั่วโมง  
3 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกประจวบ 7 ชั่วโมง  
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดศูนย์บริการทางหลวงเขาโพธิ์ 9 ชั่วโมง  
5 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 9 ชั่วโมง  20 นาที
6 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 10 ชั่วโมง  
7 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 11 ชั่วโมง  
8 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 13 ชั่วโมง  
9 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 16 ชั่วโมง  
10 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 16 ชั่วโมง  
11 สงขลา จุดจอด อ.ด่านนอก 16 ชั่วโมง  30 นาที