โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

เส้นทาง : ด่านนอก - ระยอง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา จุดจอด อ.ด่านนอก
2 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 0 ชั่วโมง  
3 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 0 ชั่วโมง  
4 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง  
5 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 1 ชั่วโมง  30 นาที
6 พัทลุง จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) 0 ชั่วโมง  
7 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 1 ชั่วโมง  50 นาที
8 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 2 ชั่วโมง  
9 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 2 ชั่วโมง  
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดไม้เสียบ 2 ชั่วโมง  10 นาที
11 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 2 ชั่วโมง  30 นาที
12 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 2 ชั่วโมง  30 นาที
13 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ไชยา 5 ชั่วโมง  
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ท่าชนะ 5 ชั่วโมง  20 นาที
15 ชลบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชลบุรี 13 ชั่วโมง  
16 ชลบุรี ท่าพัทยา 14 ชั่วโมง  
17 ระยอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ระยอง (ใหม่) 15 ชั่วโมง