โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

เส้นทาง : ด่านนอก - กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา จุดจอด อ.ด่านนอก
2 สงขลา จุดจอดด่านสะเดา 0 ชั่วโมง  
3 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 สงขลา จุดจอดแยกไฟแดง อ.รัตภูมิ 0 ชั่วโมง  
5 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 3 ชั่วโมง  
6 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 3 ชั่วโมง  
7 พัทลุง จุดจอดป่าพยอม 3 ชั่วโมง  10 นาที
8 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 2 ชั่วโมง  30 นาที
9 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 3 ชั่วโมง  30 นาที
10 ชุมพร จุดจอด จ.ชุมพร 0 ชั่วโมง  
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพาน 0 ชั่วโมง  
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 0 ชั่วโมง  
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง  
14 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
15 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.หัวหิน 0 ชั่วโมง  
16 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 14 ชั่วโมง  
17 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 14 ชั่วโมง