โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

เส้นทาง : ยะลา - กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ยะลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา
2 สงขลา จุดจอด อ.เทพา 0 ชั่วโมง  
3 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 0 ชั่วโมง  
4 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 0 ชั่วโมง  
5 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 0 ชั่วโมง  
6 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 2 ชั่วโมง  30 นาที
7 ชุมพร สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) 0 ชั่วโมง  
8 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ 0 ชั่วโมง  
9 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
10 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.หัวหิน 0 ชั่วโมง  
11 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.บางสะพาน 0 ชั่วโมง  
12 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอด อ.ทับสะแก 0 ชั่วโมง  
13 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดเขาโพธิ์ไชยราช 0 ชั่วโมง  
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 11 ชั่วโมง  
15 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 12 ชั่วโมง