โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

เส้นทาง : เบตง - กรุงเทพฯ

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 ยะลา จุดจอด อ.เบตง
2 ยะลา จุดจอด อ.ธารโต 0 ชั่วโมง  
3 ยะลา จุดจอด อ.บันนังสตา 0 ชั่วโมง  
4 ยะลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยะลา 3 ชั่วโมง  
5 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี 4 ชั่วโมง  
6 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 5 ชั่วโมง  
7 สงขลา จุดจอด อ.เทพา 0 ชั่วโมง  
8 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 6 ชั่วโมง  
9 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 0 ชั่วโมง  
10 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 0 ชั่วโมง  
11 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 0 ชั่วโมง  
12 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 0 ชั่วโมง  
13 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 17 ชั่วโมง