โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

เส้นทาง : สุไหงโกลก - กรุงเทพฯ (สายใหม่)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุไหงโกลก
2 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ตากใบ 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 นราธิวาส สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นราธิวาส 1 ชั่วโมง  
4 นราธิวาส จุดจอด อ.บาเจาะ 1 ชั่วโมง  35 นาที
5 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สายบุรี 1 ชั่วโมง  40 นาที
6 นราธิวาส จุดจอดปาลัส 1 ชั่วโมง  50 นาที
7 ปัตตานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ปัตตานี 3 ชั่วโมง  
8 ปัตตานี จุดจอดแยกดอนยาง 0 ชั่วโมง  
9 สงขลา จุดจอด อ.เทพา 0 ชั่วโมง  
10 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ 4 ชั่วโมง  
11 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 5 ชั่วโมง  
12 พัทลุง จุดจอดดอนยอ 0 ชั่วโมง  
13 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 16 ชั่วโมง  30 นาที
14 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 17 ชั่วโมง  30 นาที