โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์

เส้นทาง : สงขลา - กรุงเทพฯ (สายเก่า)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา
2 สงขลา รพ. สงขลา 0 ชั่วโมง  5 นาที
3 สงขลา ทางหลวงสิงหนคร 0 ชั่วโมง  15 นาที
4 สงขลา จุดจอดเจดีย์งาม 0 ชั่วโมง  
5 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 0 ชั่วโมง  
6 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 0 ชั่วโมง  
7 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 0 ชั่วโมง  
8 สงขลา จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด 0 ชั่วโมง  
9 สงขลา จุดจอดรถสี่แยกระโนด 0 ชั่วโมง  
10 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 2 ชั่วโมง  
11 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 2 ชั่วโมง  30 นาที
12 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช 0 ชั่วโมง  
13 สุราษฎร์ธานี สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี 0 ชั่วโมง  
14 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกไชยา 0 ชั่วโมง  
15 สุราษฎร์ธานี จุดจอด อ.ท่าชนะ 0 ชั่วโมง  
16 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกละแม 0 ชั่วโมง  
17 ชุมพร จุดจอด อ.หลังสวน 0 ชั่วโมง  
18 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้าบ้านเขาปีบ อ.ทุ่งตะโก 0 ชั่วโมง  
19 ชุมพร จุดจอดทางแยกเข้า อ.สวี 0 ชั่วโมง  
20 ชุมพร สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) 0 ชั่วโมง  
21 ชุมพร จุดจอดบขส.ท่าแซะ 0 ชั่วโมง  
22 ชุมพร จุดจอดเขาโพธิ์ 0 ชั่วโมง  
23 ชุมพร สะพานน้อย 0 ชั่วโมง  
24 ชุมพร สะพานใหญ่ 0 ชั่วโมง  
25 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดทางหลวงประจวบ 0 ชั่วโมง  
26 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
27 เพชรบุรี จุดจอดชะอำ 0 ชั่วโมง  
28 เพชรบุรี จุดจอด Big C เพชรบุรี 0 ชั่วโมง  
29 เพชรบุรี จุดจอดเพชรบุรี 0 ชั่วโมง  
30 สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 0 ชั่วโมง  
31 สมุทรสาคร สมุทรสาคร 0 ชั่วโมง  
32 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) 14 ชั่วโมง  
33 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) 14 ชั่วโมง